Nieuwe manier inloggen belastingdienst

  • -

Nieuwe manier inloggen belastingdienst

In de loop van 2017 starten de Belastingdienst en een aantal zorgorganisaties met het aanbieden van nieuwe manieren van inloggen op een hoger betrouwbaarheidsniveau. In 2017 kunnen mensen inloggen met een app, een identiteitsbewijs, of via de bank. Deze nieuwe inlogmethoden worden later ook mogelijk voor alle andere diensten van overheidsinstellingen. Dat wordt geregeld in de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI). De (concept)wet is op 22 december 2016 in consultatie gegaan.

In de loop van 2017 starten de Belastingdienst en een aantal zorgorganisaties met het aanbieden van nieuwe manieren van inloggen op een hoger betrouwbaarheidsniveau. In 2017 kunnen mensen inloggen met een app, een identiteitsbewijs, of via de bank. Deze nieuwe inlogmethoden worden later ook mogelijk voor alle andere diensten van overheidsinstellingen. Dat wordt geregeld in de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI). De (concept)wet is op 22 december 2016 in consultatie gegaan.

Overheid en zorg starten in 2017 met nieuwe manieren van inloggen
In de loop van 2017 starten de Belastingdienst en een aantal zorgorganisaties met het aanbieden van nieuwe manieren van inloggen op een hoger betrouwbaarheidsniveau. In 2017 kunnen mensen inloggen met een app, een identiteitsbewijs, of via de bank. Deze nieuwe inlogmethoden worden later ook mogelijk voor alle andere diensten van overheidsinstellingen. Dat wordt geregeld in de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI). De wet is vandaag in consultatie gegaan.

Het kabinet wil dat mensen makkelijk en veilig kunnen inloggen bij de overheid en in de zorg. De nieuwe inlogmethoden geven meer zekerheid over iemands identiteit, waardoor inloggen veiliger wordt en identiteitsfraude moeilijker. Dit maakt nieuwe diensten mogelijk waarbij vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens, op een veilige manier online kan worden gedeeld. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld steeds meer zaken digitaal regelen door gebruik van e-health-mogelijkheden.

Door meerdere manieren van inloggen aan te bieden, zijn mensen en organisaties bovendien niet meer afhankelijk van één manier van inloggen en daardoor minder afhankelijk van storingen die zich in systemen kunnen voordoen.

Ontwikkeling publieke en private middelen

Op dit moment zijn er meerdere private inlogmethoden beschikbaar op een hoger betrouwbaarheidsniveau. Deze werden door een aantal overheden reeds in de vorm van een pilot getest. Zo is de werking van iDIN getest, waarbij de bestaande inlogmiddelen van de banken worden gebruikt. Ook is Idensys getest. Dit zijn verschillende inlogmiddelen die zijn ontwikkeld door het bedrijfsleven in samenwerking met de overheid.

Het huidige DigiD blijft voorlopig bestaan als publieke inlogmethode. Binnen DigiD wordt in 2017 een nieuw middel geïntroduceerd met een verbeterd betrouwbaarheidsniveau. Het jaar daarna komen er rijbewijzen en identiteitsbewijzen met een chip waardoor DigiD een hoog betrouwbaarheidsniveau heeft.

Overheid stelt strenge voorwaarden aan nieuwe inlogmethoden

Alle nieuwe inlogmethoden moeten voldoen aan strenge voorwaarden van de overheid. Deze eisen regelen de werking, veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem, het gebruiksgemak van nieuwe inlogmethodes Ook worden waarborgen gesteld aan de privacy van gebruikers. De overheid houdt toezicht op de naleving van deze eisen. De eisen worden later onderdeel van de Wet GDI.

Wet GDI

Deze nieuwe manieren van inloggen worden vanaf 2017 gefaseerd ingevoerd. De regels hiervoor worden verankerd in de Wet GDI. De wet stelt vast waar elektronische identificatie door burgers en ondernemers aan moet voldoen bij hun transacties met de overheid. Ook biedt de wet de mogelijkheid om overheidsinstellingen te verplicht gebruik te laten maken van bepaalde standaarden om een betere en veiligere gegevensuitwisseling mogelijk te maken.