Nieuws

CPB: belastingdruk voor eenverdieners loopt op

http://CPB-Policy-Brief-2018-03-Eenverdieners-onder-druk.pdf   CPB Policy Brief 2018/03, 15 februari 2018 Het verschil in belastingdruk voor een- en tweeverdieners is sterk opgelopen. De vraag rijst of een verdere stijging wenselijk is met het oog op gelijkheid en doelmatigheid. Door voorgenomen beleidsmaatregelen loopt het verschil in belastingdruk voor een- en tweeverdieners in de toekomst verder op. De druk

Read More

Helpdesk digitale post

De Belastingdienst/Toeslagen heeft maatregelen genomen om toeslaggerechtigden die uitgezonderd zijn van digitale correspondentie voldoende te informeren over hun toeslagen. Dat heeft de directeur van Belastingdienst/Toeslagen laten weten in een brief van 17 november 2017 aan de Nationale ombudsman. De Belastingdienst/Toeslagen heeft maatregelen genomen in reactie op vragen van de Nationale ombudsman. De dienst heeft laten

Read More

Nieuwe manier inloggen belastingdienst

In de loop van 2017 starten de Belastingdienst en een aantal zorgorganisaties met het aanbieden van nieuwe manieren van inloggen op een hoger betrouwbaarheidsniveau. In 2017 kunnen mensen inloggen met een app, een identiteitsbewijs, of via de bank. Deze nieuwe inlogmethoden worden later ook mogelijk voor alle andere diensten van overheidsinstellingen. Dat wordt geregeld in

Read More

Oninbare vorderingen wijziging teruggaaf BTW per 01-01-2017

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering. Van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde

Read More