Helpdesk digitale post

  • -

Helpdesk digitale post

De Belastingdienst/Toeslagen heeft maatregelen genomen om toeslaggerechtigden die uitgezonderd zijn van digitale correspondentie voldoende te informeren over hun toeslagen. Dat heeft de directeur van Belastingdienst/Toeslagen laten weten in een brief van 17 november 2017 aan de Nationale ombudsman.

De Belastingdienst/Toeslagen heeft maatregelen genomen in reactie op vragen van de Nationale ombudsman. De dienst heeft laten weten dat toeslagontvangers die zijn uitgezonderd van digitale correspondentie per brief zijn geïnformeerd dat verwijzingen naar Mijn Toeslagen niet voor hen zijn bedoeld. Zij kunnen in plaats daarvan terecht bij een telefonische helpdesk, de zogenoemde Helpdesk Digitale Post, voor meer informatie over en een papieren afschrift van de specificaties. Daarnaast heeft de Belastingdienst toegezegd ook toeslagontvangers die in de toekomst worden uitgezonderd van digitale correspondentie een brief te sturen over de telefonische helpdesk.

De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst/Toeslagen toeslagontvangers die niet kunnen of willen werken met Mijn Toeslagen met deze maatregelen op een passende manier tegemoetkomt.